DEFINICE SOUDNÍHO PŘEKLADU

Soudní překlady neboli úřední překlady či překlady s ověřením (nebo s kulatým razítkem) jsou pevně spojeny s originálním textem dokumentu notářským způsobem (pečetní provázek + osobní pečeť překladatele) a také s ověřující listinou neboli tlumočnickou doložkou.
Jelikož vázání překladu by mělo být neodlučitelné, u některých důležitých dokumentů (diplomy, rodné listy atd.) se doporučuje dodat místo originálního dokumentu jeho notářskou kopii.
Nejčastěji jsou služby soudních překladatelů využívány pro překlady diplomů, certifikátů, rodných listů, výpisů z rejstříku trestů aj. Soudní překlady jsou vyžadovány našimi i zahraničními úřady.

Soudní překlady mohou provádět pouze krajskými soudy pověření soudní překladatelé (soudní znalci).

Podrobnosti popisuje Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících.

JAZYKY

Standardní jazyky:

Anglický jazykFrancouzský jazyk Italský jazykNěmecký jazyk Maďarský jazykRuský jazyk

Nestandardní jazyky:

evropské

Bulharský jazykDánský jazyk

Finský jazyk

Holandský jazyk

Chorvatský jazyk

Španělský jazykNorský jazyk

Portugalský jazyk

Rumunský jazyk

Řecký jazyk

Slovinský jazykSrbský jazyk

Švédský jazyk

Ukrajinský jazyk

Vlámský jazyk

ostatní

Afgánský jazykAlbánský jazyk

Arabský jazyk

Arménský jazyk

Běloruský jazyk

Bengálský jazyk

Čínský jazyk

Darí

Estonský jazyk

FarsíGruzínský jazyk

Hindština

Japonsky jazyk

Korejský jazyk

Latinský jazyk

Litevský jazyk

Lotyšský jazyk

Makedonský jazyk

PandžábíPaštu

Rómský jazyk

Suomi

Tamilský jazyk

Thajský jazyk

Turecký jazyk

Urdský jazyk

Vietnamský jazyk

Termín dodání soudního překladu

U běžných jazyků může být realizace „na počkání“, standardem jsou 3 pracovní dny.
U exotických jazyků může být realizace delší, dle aktuálních kapacit soudních překladatelů.