Legislativa

Ministr spravedlnosti jmenuje a odvolává pro jednotlivé obory znalecké činnosti a pro odvětví těchto oborů znalce (tlumočníky), kteří jsou pracovníky ústředních orgánů, vysokých škol, vědeckých a výzkumných ústavů, a dále ty, kteří jsou označení (§ 2) ústředními orgány.

Apostila

(Apostille) je doložka, jež se připojuje za oficiální listiny a dokumenty. Jedná se o ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí.

Superlegalizace

Superlegalizaci neboli vyšší ověření listin je úkonem správního orgánu, kterým se ověřuje veřejná listina úředně ověřená za účelem jejího použití v zahraničí.

Soudní překlad

Soudní překlady neboli úřední překlady či překlady s ověřením (nebo s kulatým razítkem) jsou pevně spojeny s originálním textem dokumentu notářským způsobem (pečetní provázek + osobní pečeť překladatele) a také s ověřující listinou neboli tlumočnickou doložkou.